Varsity Softball · Senior Athlete Spotlight: Emersyn Haney